Vacatures bij impegno

Ondersteunend begeleider in de regio Oss (werkgebied Uden/Bernheze/CMG gemeenten)


Organisatie

We bieden tijdelijke zorg aan mensen met psychische problemen, die verminderd zelfredzaam zijn en daardoor dreigen uit te vallen. We zijn flexibel, laagdrempelig en we werken ambulant: we komen naar de cliënt toe en we laten niet snel los.

Let op:  impegno werkt met het Waarschuwingsregister!

impegno vindt een veilige (werk)omgeving uitermate belangrijk en is om die reden ook aangesloten bij het landelijke Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn. Tijdens de sollicitatieprocedure zal gecontroleerd worden of kandidaten geregistreerd staan in dit register. Daarnaast is het voor alle nieuwe medewerkers, stagiaires en vrijwilligers verplicht om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen.

Functie

Algemene kenmerken
Jij biedt onder supervisie van de manager en coaching van de regiebegeleider dagelijkse individuele ambulante begeleiding. Het doel is om cliënten te ondersteunen en te motiveren tot het vergroten van hun zelfredzaamheid. Jij werkt samen met de cliënt en levert een bijdrage aan het opstellen van een begeleidingsplan met doelen gericht op verschillende leefgebieden.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Begeleidt, stimuleert en ondersteunt de cliënt bij diverse lichte praktische activiteiten in de woon-/leefsituatie;
 • Draagt bij aan aanleren van nieuwe vaardigheden m.b.t. praktische hulpvragen;
 • Het aanleren van vaardigheden van structuur in de ADL-behoeften;
 • Verbeteren en/of stabiliseren van financiële en administratieve situatie;
 • Aanbrengen en/of toeleiden naar een zinvolle dag en/of weekstructuur;
 • Versterken/Uitbouwen van het sociaal netwerk;
 • Voert t.a.v. punt 1 t/m 6 frequent overleg met de ambulant begeleider/regiebegeleider, laat zich hierin coachen en volgt adviezen op;
 • Het geven van voorlichting, informatie, advies over mogelijke handelwijze bij instanties;
 • Draagt bij aan toeleiding naar (voorliggende) voorzieningen;  
 • Bij een eventuele stagnatie tijdens het begeleidingstraject wordt overleg gepleegd met de ambulant begeleider/regie begeleider zodat hij/zij een inhoudelijk besluit kan nemen dat door de ondersteunend begeleider wordt uitgevoerd;
 • Legt huisbezoeken af naast de afspraken op de vestiging;
 • Neemt deel aan nieuwe tijdelijke projecten/pilots;
 • Is betrokken bij het werven van nieuwe cliënten.

Competenties en vaardigheden:

 • Contactuele en communicatieve vaardigheden
 • Vraag- en oplossingsgericht werken
 • Doel- en resultaatgericht werken
 • Ondernemend, flexibel en innovatief
 • Inzichtelijk en verantwoord werken
 • Samenwerken in (multid.) netwerken en zelfsturende teams
 • Professioneel en kwaliteitsgericht
 • Past (zelf)reflectie toe
 • Ondersteunt de cliënt in het proces naar meer zelfredzaamheid
 • Kan ongewenst gedrag van cliënt hanteren
 • Gaat uit van de wensen en mogelijkheden (krachten) van de cliënt (vanuit de benaderingswijze en tools van signs of safety)
 • Motiveert en ondersteunt bij gedragsverandering
 • Er zal een VOG opgevraagd worden (vereiste)

Aanbod

Wij bieden:

 • Een uitdagende en afwisselende functie met veel persoonlijke vrijheid;
 • Een positief en ondernemend werkklimaat waar je snel veel leert;
 • Werken in kleine betrokken teams waar je stem telt;
 • In het kader van deskundigheidsbevordering biedt impegno een aantal trainingen aan. Voorbeelden zijn: Signs of Safety, Deëscaleren d.m.v. eigen weerbaarheid, Suïcidepreventie en Psychiatrie;
 • Arbeidscontract voor 12 maanden met hierna zicht op een vast contract;
 • Salariëring in overleg volgens de cao Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) binnen functiegroep 35;
 • Individueel opleidingsbudget (1.5% loopbaanbudget bovenop je bruto salaris).

Criteria

 • Per direct beschikbaar (pré)
 • Woonachtig binnen een straal van 20 km
 • In bezit van rijbewijs B én eigen vervoer
 • Kennis van en ervaring met GGZ-problematiek
 • Kan werken met targets
 • Kennis van de lokale sociale kaart
 • Basiskennis van schuldhulpverlening en uitkeringen
 • Relevante afgeronde MBO 3 opleiding
 • 0-1 jaar ervaring
 • 1-3 jaar ervaring
 • 3-8 jaar ervaring
 • Minimaal 2 jaar ervaring

Mail je vraag naar nobrivierenland-bg@impegno.nl
Let op: sollicitaties via nobrivierenland-bg@impegno.nl worden niet in behandeling genomen.

Ben je geinteresseerd? Klik dan hieronder op de knop solliciteren!

Acquisitie ten aanzien van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Deze vacature sluit op:13-02-2021

Direct solliciteren