Vacatures bij impegno

Regiebegeleider in de regio Roosendaal

Ken jij iemand die geschikt is voor deze functie?

deel deze vacature

Organisatie

We bieden tijdelijke zorg aan mensen met psychische problemen, die verminderd zelfredzaam zijn en daardoor dreigen uit te vallen. We zijn flexibel, laagdrempelig en we werken ambulant: we komen naar de cliënt toe en we laten niet snel los.

Let op:  impegno werkt met het Waarschuwingsregister!

impegno vindt een veilige (werk)omgeving uitermate belangrijk en is om die reden ook aangesloten bij het landelijke Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn. Tijdens de sollicitatieprocedure zal gecontroleerd worden of kandidaten geregistreerd staan in dit register. Daarnaast is het voor alle nieuwe medewerkers, stagiaires en vrijwilligers verplicht om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen.

Functie

Algemene kenmerken van de functie
De regiebegeleider heeft naast het uitoefenen van de functie van ambulant begeleider tevens de supervisie over de begeleidingstrajecten van cliënten en de organisatie daarvan. De regiebegeleider houdt overzicht en innoveert t.a.v. de begeleiding. Daarnaast heeft de regiebegeleider ook nog eigen caseload waar nodig en is ten aanzien daarvan dus ook verantwoordelijk voor dezelfde resultaatgebieden als die van de ambulant begeleider.
 
Doel van de functie 
Het borgen van de inhoudelijke zorgkwaliteit door het bieden van supervisie over de zorginhoudelijke bedrijfsvoering. De regiebegeleider is de spil tussen cliënt, ambulant begeleider, verwijzer en de manager.
De regiebegeleider is verantwoordelijk voor het monitoren van (de kwaliteit van) de zorginhoudelijke processen in opdracht van de manager en draagt bij aan de implementatie van en controle op bestaande en nieuwe procedures gericht op het proces begeleiding. De regiebegeleider heeft eigen caseload waar nodig, draagt eindverantwoordelijkheid t.a.v. de cliëntdossiers en fungeert als achterwacht voor de medewerkers en cliënten ten aanzien van het begeleidingstraject.

Aanbod

Wij bieden:

 • Een uitdagende en afwisselende functie met veel persoonlijke vrijheid;
 • Een positief en ondernemend werkklimaat waar je snel veel leert;
 • Werken in kleine betrokken teams waar je stem telt;
 • In het kader van deskundigheidsbevordering biedt impegno een aantal trainingen aan. Voorbeelden zijn: Signs of Safety, Deëscaleren d.m.v. eigen weerbaarheid, Suïcidepreventie en Psychiatrie;
 • Arbeidscontract voor 12 maanden met hierna zicht op een vast contract;
 • Salariëring in overleg volgens de cao Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) binnen functiegroep 50;
 • Individueel opleidingsbudget (1.5% loopbaanbudget bovenop je bruto salaris).

Criteria

 • Binnen 2 maanden beschikbaar
 • Woonachtig binnen een straal van 20 km
 • In bezit van rijbewijs B én eigen vervoer
 • Kennis van de lokale sociale kaart
 • Kennis van de organisatorische processen en protocollen;
 • Kennis van de van toepassing zijnde werksoort o.a. WMO, psychiatrische problematieken, maatschappelijke ontwikkelingen en ondersteunings- en zorgstructuur binnen het werkgebied.
 • Sociale vaardigheden zoals motiveren, corrigeren, creëren van draagvlak, overtuigingskracht en het beheersen van conflictsituaties zijn vereist.
 • Relevante afgeronde HBO opleiding
 • 3-8 jaar ervaring

Mail je vraag naar sollicitatie@impegno.nl

Let op: sollicitaties via sollicitatie@impegno.nl worden niet in behandeling genomen.

Ben je geinteresseerd? Klik dan hieronder op de knop solliciteren!

Acquisitie ten aanzien van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Deze vacature sluit op:04-02-2021

Direct solliciteren