Vacatures bij impegno

Gedragswetenschapper Kind & Jeugd in de regio Utrecht/Nieuwegein e.o.

Ken jij iemand die geschikt is voor deze functie?

deel deze vacature

Organisatie

We bieden tijdelijke zorg aan mensen met psychische problemen, die verminderd zelfredzaam zijn en daardoor dreigen uit te vallen. We zijn flexibel, laagdrempelig en we werken ambulant: we komen naar de cliënt toe en we laten niet snel los.

Let op:  impegno werkt met het Waarschuwingsregister!

impegno vindt een veilige (werk)omgeving uitermate belangrijk en is om die reden ook aangesloten bij het landelijke Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn. Tijdens de sollicitatieprocedure zal gecontroleerd worden of kandidaten geregistreerd staan in dit register. Daarnaast is het voor alle nieuwe medewerkers, stagiaires en vrijwilligers verplicht om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen.

Functie

De gedragswetenschapper bij impegno heeft als primaire rol richting en ondersteuning te geven aan de gezinnen en jongeren die in zorg zijn bij impegno. Dit doe je door werkbegeleiding te geven aan onze gezinscoaches en jeugdbegeleiders, je bent bij intakes, evaluaties en spoedsituaties aanwezig en je doet specialistische deelbehandelingen in de systemen zoals o.a. Theraplay, NIKA, Floorplay, Systeembehandeling enz. 

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Het adviseren in het kader van inhoudelijk beleid en methodieken en het verrichten van onderzoek ten behoeve van een juiste begeleiding en/of behandeling van een jeugdige en diens systeem;
 • Het vakinhoudelijk ondersteunen, adviseren en coachen van gezinscoaches en jeugdbegeleiders ten aanzien van kernbeslissingen en het plan van aanpak, zodanig dat zij adequaat in staat zijn gesteld om het gezin/systeem/de jeugdige te begeleiden en verwijzen;
 • Het leveren van een bijdrage aan de effectiviteitsverbetering van de hulp;
 • Levert een bijdrage aan laagdrempelige en gezinsgerichte intake- evaluatie en adviesgesprekken met het gezin, werkt gedurende het hele traject met hen samen en beïnvloedt het gezin;
 • Verricht onderzoek ten behoeve van een juiste begeleiding/behandeling van het gezin door het verrichten van gedragsobservaties, het interpreteren van onderzoek en het vervolgens opstellen van een advies;
 • Kan op adequate wijze samenwerkingen aangaan met onze ketenpartners, werkt verbindend en gaat uit van de kracht van het netwerk;
 • Behoudt een helicopterview over de uitvoering van het plan van aanpak door de Jeugdzorgwerkers en grijpt proactief in indien nodig;
 • Pleegt interventies bij risicovolle vastlopende gezinssituaties ten behoeve van de veiligheid;
 • Verricht co-behandeling en kortdurende individuele behandeling;
 • De Gedragswetenschapper is onderdeel van het multidisciplinaire team en geeft zelf geen leiding.

Competenties:

 • Ondernemend en zelfstandig;
 • Flexibel en bereid om op meerdere locaties te werken;
 • Stressbestendig en analytisch;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
 • Hands-on mentaliteit;
 • Er zal een VOG opgevraagd worden (vereiste).

Aanbod

Wij bieden:

 • Een uitdagende en afwisselende functie met veel persoonlijke vrijheid;
 • Een positief en ondernemend werkklimaat waar je snel veel leert;
 • Werken in kleine betrokken teams waar je stem telt;
 • In het kader van deskundigheidsbevordering biedt impegno een aantal trainingen aan. Voorbeelden zijn: Signs of Safety, Deëscaleren d.m.v. eigen weerbaarheid en Suïcidepreventie;
 • Arbeidscontract voor 12 maanden met hierna zicht op een vast contract;
 • Salariëring in overleg volgens de cao Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) binnen functiegroep 60;
 • Individueel opleidingsbudget (1.5% loopbaanbudget bovenop je bruto salaris).

Criteria

 • In bezit van rijbewijs B én eigen vervoer
 • Kennis van de lokale sociale kaart
 • In bezit van SKJ registratie of een lopende aanvraag hiervan (vereiste bij Jeugd en Gezin)
 • In bezit van SKJ registratie of een lopende aanvraag hiervan (vereiste bij Jeugd en Gezin)
 • Relevante afgeronde WO opleiding
 • 3-8 jaar ervaring

Mail je vraag naar utrecht-jg@impegno.nl

Let op: sollicitaties via utrecht-jg@impegno.nlworden niet in behandeling genomen.

Ben je geinteresseerd? Klik dan hieronder op de knop solliciteren!

Acquisitie ten aanzien van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Deze vacature sluit op:27-06-2021

Direct solliciteren