Home / Onze mensen / Kimia Maleki

Kimia Maleki

Gezinscoach

Over mij

Meer dan 550 collega's zetten zich dag in, dag uit in om de beste zorg te leveren. Wij stellen een aantal collega's aan je voor.

“Je voelt je in ons team nooit alleen, er is altijd wel iemand om mee te denken bij moeilijke casussen of om gewoon even gezellig mee te kletsen.”

Kimia Maleki is gezinscoach in team Loosduinen.

> Wie ben je en wat doe je?

Ik ben Kimia en ik werk nu zeven jaar bij impegno als gezinscoach en ouderbemiddelaar. In mijn vrije tijd geniet ik van paardrijden en breng ik graag tijd door met mijn familie en vrienden.

Als gezinscoach werk ik nauw samen met ouders die hulp zoeken, zoals in situaties waarin een kind opstandig gedrag vertoont en de ouders zich machteloos voelen. Mijn eerste stap is het opbouwen van een vertrouwensband met de ouders en hun kinderen. Ik leer het gezin kennen bij hun thuis. Het draait allemaal om het opbouwen van vertrouwen, omdat het voor ouders vaak spannend is om advies te krijgen over hun opvoeding. Ik bekijk hun situatie zonder oordeel en bespreek hun normen, waarden, opvoedingsstijl en eventuele externe factoren die meespelen. Ik focus op het positieve en probeer samen met de ouders te achterhalen wat goed gaat en hoe we dat kunnen versterken. Daarnaast onderhoud ik contact met de school en eventuele sportclubs om een compleet beeld te krijgen van het kind en zijn leven. Ik ben altijd nieuwsgierig naar hoe het leven van het kind eruit ziet. Hoe ervaart het kind zelf de interactie met zijn ouders? Wat vindt het kind leuk om te doen? Hoe gaat het bij het sporten? Hoe is het contact met de leerkracht? Ik wil graag een goed beeld hebben van het kind zodat ik zo goed mogelijk kan helpen.

Soms is onze hulp alleen niet voldoende. Als ik merk dat ik alles heb geprobeerd maar de situatie onrustig blijft, dan schakel ik met collega’s zoals een gedragswetenschapper of ik breng de casus in tijdens het multidisciplinair overleg. Het is fijn dat ik intern met collega’s kan schakelen.

> Kun je wat vertellen over Kind & Jeugd?

Ik vind het superfijn dat we een uitgebreid zorgaanbod hebben. Als ik binnenkom bij een gezin waar meerdere problemen spelen dan kunnen we binnen de organisatie verschillende vormen van hulp bieden. Als een gezin bijvoorbeeld financiële problemen heeft en er veel stress is bij de ouders kun je het niet hebben over het opvoeden. De stress moet dan eerst worden weggenomen voordat er ruimte ontstaat om het over andere problemen te hebben. Ik kan dan bijvoorbeeld een begeleider van impegno inschakelen om hulp te bieden bij de financiën. Tegelijkertijd hebben ouders vaak ook trauma’s die ze (vaak onbewust) meenemen in hun eigen opvoeding. Als er eenmaal een vertrouwensband is ontstaan probeer ik dit bespreekbaar te maken en hen te adviseren om een behandeltraject in te gaan. Dit kan bij een psycholoog binnen impegno GGZ18+. Ik kan mij vervolgens focussen op de ouder-kind relatie. Het is heel fijn dat we intern kunnen schakelen en alle hulp in huis hebben. De samenwerking onderling is goed, dit draagt bij aan de helderheid voor ouders.

> Werk je in een team of alleen? Hoe is het team?

Ik werk zowel zelfstandig als in teamverband. De clientgesprekken voer ik over het algemeen alleen met ouders.
Ons team is heel hecht met elkaar en heel gezellig. Als iemand veel heeft meegemaakt en op kantoor komt na een huisbezoek, dan zijn we er voor elkaar om te ventileren en mee te denken. Maar we spreken elkaar ook na werktijd en hebben onderling goed contact met elkaar. Je voelt je in ons team nooit alleen, er is altijd wel iemand om mee te denken bij moeilijke casussen of om gewoon even gezellig mee te kletsen.

> Wat maakt impegno zo leuk?

Ik waardeer dat mijn vaardigheden erkend worden door impegno. Ik heb het vertrouwen gekregen om mij voornamelijk te richten op jonge kind casuïstiek, mijn specialisatie wordt gezien. Ik word betrokken in projectgroepen gericht op het jonge kind wat mij de kans geeft om verder te groeien en mijzelf te ontwikkelen tot de professional die ik wil zijn. Daarnaast vind ik het fijn dat ik de vrijheid krijg om mijn eigen agenda te beheren en dat de communicatielijnen binnen impegno open zijn; iedereen is gemakkelijk benaderbaar, van manager tot de directie.

> Wat wilde je als kind worden? Waarom ben je gezinscoach geworden?

Als kind wilde ik graag juf worden. Ik ben gestart op de PABO en heb ook stage gelopen. Tijdens mijn stage merkte ik dat er een kind in de klas zat waarmee het niet zo goed ging. Hij had net gehoord dat zijn moeder ernstig ziek was en was heel verdrietig. De leerkracht leek hier niet echt stil bij te staan en gaf aan dat dit niet zijn expertise was. Dat raakte me, omdat ik er overtuigd van ben dat het welzijn van kinderen evenveel aandacht verdient als het lesgeven. Omdat dat binnen het vak van een leerkracht lastiger is, ben ik vervolgens gestopt op de PABO en ben ik Pedagogiek gaan studeren. Ik ben na mijn studie begonnen in de kinderopvang en kon al vrij snel daarna aan de slag bij impegno. Zelfs zonder ervaring kreeg ik bij impegno de kans om mij verder te ontwikkelen tot de professional die ik nu ben.

> Kun je een anekdote vertellen over je werk bij impegno? Wat heb je meegemaakt en zou je graag willen delen?

Ik heb eens ondersteuning geboden aan een gezin met een diverse achtergrond. Het gezin bestond uit vader, moeder en een driejarig kind met kenmerken van autisme. Voor de ouders was het een grote stap om hulp te zoeken. Verschillende organisaties waren al betrokken bij het gezin en vanwege de uitdagingen met het kind was eerder al gesuggereerd dat het kind onderzocht moest worden op autisme. De ouders stonden hier echter terughoudend tegenover, omdat er aan de buitenkant van het kind niets te zien was en zij niet geloofden dat er iets aan de hand was met hun kind.

Als gezinscoach benaderde ik dit gezin zoals ik dat bij alle gezinnen doe, met het opbouwen van vertrouwen als eerste stap. Het netwerk van ouders was beperkt en aangezien dit hun eerste kind was, was het voor hen allemaal nieuw en spannend. Door naast hen te staan, hun vertrouwen te winnen en samen naar het kind te kijken zonder hen te beschuldigen, slaagde ik er na enkele maanden in om de ouders te overtuigen om het kind te laten onderzoeken. Ik legde uit dat het onderzoek hen zou helpen om hun kind beter te begrijpen en te ondersteunen.

Het onderzoek bevestigde inderdaad dat het kind autisme heeft. Dankzij onze focus op vertrouwen, samenwerking en het bieden van psycho-educatie over autisme konden de ouders zoveel leren over autisme dat ze nu andere ouders binnen hun gemeenschap ondersteunen bij de opvoeding van kinderen met autisme. Ze kunnen nu hun eigen kind begeleiden en omarmen zoals hij is, begrijpen waarom hij doet wat hij doet en hoe ze daarmee kunnen omgaan. Hoewel het nog steeds uitdagend is, hebben ze hun weg gevonden en het is prachtig om te zien dat ze nu anderen helpen hetzelfde te doen. Dit hebben we samen bereikt, en daar ben ik trots op.

Onze mensen

Ruim 550 collega’s staan dag in dag uit voor onze cliënten klaar. Wij stellen onze mensen graag aan je voor. Enthousiast geworden door de verhalen van onze collega’s? Bekijk dan snel onze vacatures!