Ondersteunend begeleider 

in de regio Lekstroom

Werkgebied:

Lekstroom en omgeving

32 Uur per week

in overleg

2-3 jaar

MBO - niveau 3

Functie

Jij biedt onder supervisie van de manager en coaching van de regiebegeleider dagelijkse individuele ambulante begeleiding. Het doel is om cliënten te ondersteunen en te motiveren tot het vergroten van hun zelfredzaamheid. Jij werkt samen met de cliënt en levert een bijdrage aan het opstellen van een begeleidingsplan met doelen gericht op verschillende leefgebieden.
We bieden tijdelijke zorg aan mensen met psychische problemen, die verminderd zelfredzaam zijn en daardoor dreigen uit te vallen. impegno werkt met teams voor Begeleiding volwassenen, Jeugd & Gezin, Behandeling volwassenen en Huishoudelijke Ondersteuning. De teams, met elk hun eigen discipline, werken nauw samen en maken gebruik van elkaars kwaliteiten. De cliënt of het gezin profiteert van de samenwerking onderling. We werken sterk wijkgericht. Dat betekent dat we zoveel mogelijk in de eigen omgeving van de cliënt of het gezin afspreken: thuis of in de eigen omgeving wanneer dat kan en op een locatie van impegno als dat nodig is. We zien onszelf als een specialistische dienstverlener met verschillende disciplines. Cliënten en gezinnen hoeven niet voor elk deel van de problematiek naar een andere instelling verwezen te worden.

Een uitdagende en afwisselende functie met veel persoonlijke vrijheid;
Een positief en ondernemend werkklimaat waar je snel veel leert;
Werken in kleine betrokken teams waar je stem telt;
In het kader van deskundigheidsbevordering biedt impegno een aantal trainingen aan. Voorbeelden zijn: Signs of Safety, Deëscaleren d.m.v. eigen weerbaarheid, Suïcidepreventie en Psychiatrie;
Arbeidscontract voor 12 maanden met hierna zicht op een vast contract;
Salariëring in overleg volgens de cao Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) binnen functiegroep 35;
Individueel opleidingsbudget (1.5% loopbaanbudget bovenop je bruto salaris).

Begeleidt, stimuleert en ondersteunt de cliënt bij diverse lichte praktische activiteiten in de woon-/leefsituatie;
Draagt bij aan aanleren van nieuwe vaardigheden m.b.t. praktische hulpvragen;
Het aanleren van vaardigheden van structuur in de ADL-behoeften;
Verbeteren en/of stabiliseren van financiële en administratieve situatie;
Aanbrengen en/of toeleiden naar een zinvolle dag en/of weekstructuur;
Versterken/Uitbouwen van het sociaal netwerk;
Voert t.a.v. punt 1 t/m 6 frequent overleg met de ambulant begeleider/regiebegeleider, laat zich hierin coachen en volgt adviezen op;
Het geven van voorlichting, informatie, advies over mogelijke handelwijze bij instanties;
Draagt bij aan toeleiding naar (voorliggende) voorzieningen;
Bij een eventuele stagnatie tijdens het begeleidingstraject wordt overleg gepleegd met de ambulant begeleider/regie begeleider zodat hij/zij een inhoudelijk besluit kan nemen dat door de ondersteunend begeleider wordt uitgevoerd;
Legt huisbezoeken af naast de afspraken op de vestiging;
Neemt deel aan nieuwe tijdelijke projecten/pilots;
Is betrokken bij het werven van nieuwe cliënten.

Kennis van de lokale sociale kaartIn bezit van rijbewijs B én eigen vervoer
Kan werken met targetsPer direct beschikbaar (pré)
Kennis van en ervaring met GGZ-problematiek
Woonachtig binnen een straal van 20 km

Contactuele en communicatieve vaardigheden Vraag- en oplossingsgericht werken Doel- en resultaatgericht werken Ondernemend, flexibel en innovatief Inzichtelijk en verantwoord werken Samenwerken in (multid.) netwerken en zelfsturende teams Professioneel en kwaliteitsgericht Past (zelf)reflectie toe Ondersteunt de cliënt in het proces naar meer zelfredzaamheid Kan ongewenst gedrag van cliënt hanteren Gaat uit van de wensen en mogelijkheden (krachten) van de cliënt (vanuit de benaderingswijze en tools van signs of safety) Motiveert en ondersteunt bij gedragsverandering
> Vacature delen
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

Onze mensen

Ruim 750 collega’s staan dag in dag uit voor onze cliënten klaar. Wij stellen onze mensen graag aan je voor. Enthousiast geworden door de verhalen van onze collega’s? Bekijk dan snel onze vacatures!”

Carlos

"Als ondersteunend begeleider begeleid, stimuleer en ondersteun ik cliënten bij hulpvragen."

“De variatie in mijn werk als ondersteunend begeleider vind ik waardevol. Cliënten hebben individueel eigen zorgvragen waardoor je constant aan het schakelen bent. Op een dag meerdere cliënten kunnen helpen geeft voldoening.”

Ondersteunend begeleider

Britt Megens

"Ik wil iemand zo veel mogelijk in diens kracht zetten. Of het nu een cliënt of collega is."

“Als Regiebegeleider coach ik collega’s en ben ik de extra paar oren en ogen in hun casussen. Hierin vind ik het belangrijk om zoveel mogelijk samen te werken. Ik luister naar ideeën van collega’s, zij kennen de cliënt natuurlijk het allerbest. Lopen ze vast? Dan pakken we het samen op.”

Regiebegeleider

Meike Hendriks

"Elke dag is een nieuwe dag met uitdagingen waar ik veel van kan leren."

“Door in de praktijk ervaring op te doen leer ik over de verscheidenheid in maatschappelijke en psychische problematiek en de methodieken die hier op toegespitst zijn.”

Stagiare

Kimia is gezinscoach en procesbegeleider bij impegno Den Haag

Kimia Maleki Seifar

"Wij krijgen de ruimte om onszelf continu te blijven ontwikkelen door opleidingen te volgen."

“Als gezinscoach help ik gezinnen door het bieden van opvoedondersteuning bij hun thuis. We gaan ervan uit dat ouders hun kind(eren) het allerbeste kennen, ouders weten vaak heel goed wat wel en niet past bij hun kind.”

Gezinscoach, Procesbegeleider

Nanida

“De vrijheid spreekt mij aan, bijvoorbeeld door creatief te zijn in de omgang met cliënten."

“Met name de kansen die je krijgt om je te ontwikkelen vind ik erg fijn. Ik ben ook erg blij met mijn team! Want ook al ben je veel individueel op pad, je hebt je collega’s die je kunt bellen mocht je even advies of overleg willen.”

Gezinscoach, Procesbegeleider

Eveline Wagemaker

"Ik ben fan van het opleidingsaanbod van impegno, waarmee ik me kan ontwikkelen in mijn vakgebied."

Bij impegno werken we met kleine zelforganiserende teams. Ik vind het prettig dat ik vrij ben om mijn eigen agenda in te delen zoals ik dat wil en dat impegno hierin vertrouwen geeft.

Ambulant begeleider