Waarschuwingsregister

Let op!:

impegno werkt met het waarschuwingsregister

impegno vindt een veilige (werk)omgeving uitermate belangrijk

We zijn om die reden ook aangesloten bij het landelijke Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn. Tijdens de sollicitatieprocedure zal gecontroleerd worden of kandidaten geregistreerd staan in dit register. Daarnaast is het voor alle nieuwe medewerkers, stagiaires en vrijwilligers verplicht om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen.

Heb je aanvullende vragen? Neem contact op via sollicitatie@impegno.nl of kijk op waarschuwingsregisterzorgenwelzijn.nl