Waarschuwingsregister

Waarschuwingsregister

impegno werkt met het waarschuwingsregister

impegno vindt een veilige (werk)omgeving uitermate belangrijk.

Wij voeren daarom een actief preventiebeleid tegen strafbare gedragingen (en/of grensoverschrijdend gedrag). Om die reden zijn wij aangesloten bij het landelijke Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn. Tijdens de sollicitatieprocedure zal gecontroleerd worden of kandidaten geregistreerd staan in dit register. Daarnaast is het voor alle nieuwe medewerkers, stagiaires en vrijwilligers verplicht om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen. Bij geconstateerde strafbare feiten van medewerkers die in dienst zijn van impegno volgt ontslag en doen wij altijd aangifte bij de politie. Daarnaast vindt een registratie plaats in ons Intern Register én onder voorwaarden in het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn van RegioPlus.

Heb je aanvullende vragen? Neem contact op viasollicitatie@impegno.nl of kijk op waarschuwingsregisterzorgenwelzijn.nl