Beleid werkervaringsplekken

Leren bij impegno

impegno biedt de mogelijkheid aan potentiële collega's met enige afstand tot de arbeidsmarkt om werkervaring op te doen via werkervaringsplekken. Dit wordt ook wel "WEM" of "WEP" genoemd. Ervaring opdoen versterkt hun positie op de arbeidsmarkt in de zorg. 

We vinden het van groot belang om hierin een goed werkgever te zijn. Tot nu toe slagen we erin om bijna twee derde van deze collega's na 6 tot 9 maanden een betaalde baan aan te bieden. Anderen vertrekken over het algemeen naar een betaalde baan bij een collega-instelling. 

Ons beleid rondom werkervaringsplekken is als volgt:
  • Een werkervaringsmedewerker bij impegno verricht niet dezelfde werkzaamheden als een werknemer van impegno. Een werkervaringsmedewerker komt derhalve niet in de plaats van een betaalde baan.
  • Werkervaringsplekken zijn nooit fulltime, omdat de collega voldoende mogelijkheid moet hebben om te solliciteren. Bij werkervaringsplekken binnen Begeleiding Volwassenen geldt een minimum van 16 uur en een maximum van 32 uur. Bij werkervaringsplekken binnen GGZ Volwassenen geldt een maximum van 24 uur per week. 
  • Er is een vergoeding vergelijkbaar met een stagevergoeding. Dit is exclusief volledige onkosten- en reiskostenvergoeding. 
  • Een werkervaringsmedewerker ontvangt begeleiding van een psycholoog, regiebegeleider of ambulant begeleider, manager en/of hoofdbehandelaar (afhankelijk van de aard van je werkzaamheden). Je krijg voldoende tijd om aan je leerproces te werken; er is daarom geen sprake van een persoonlijk urentarget. De manager of hoofdbehandelaar is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en de te bieden ondersteuning. 
  • Er wordt gewerkt aan de hand van een persoonlijk ontwikkelplan.
  • Voor werkervaringspsychologen werken we hiernaast met de richtlijnen van het NIP. Wij dagen gemotiveerde en toegewijde sollicitanten uit om bij ons werkervaring op te komen doen.