Werkervaringsplekken

Leren bij impegno

impegno biedt de mogelijkheid aan potentiële collega’s met enige afstand tot de arbeidsmarkt om werkervaring op te doen via werkervaringsplekken. Dit wordt ook wel “WEM” of “WEP” genoemd. Ervaring opdoen versterkt hun positie op de arbeidsmarkt in de zorg. 

We vinden het van groot belang om hierin een goed werkgever te zijn. Tot nu toe slagen we erin om bijna twee derde van deze collega’s na 6 tot 9 maanden een betaalde baan aan te bieden. Anderen vertrekken over het algemeen naar een betaalde baan bij een collega-instelling. 

Ons beleid rondom werkervaringsplekken is als volgt: